THUỐC TUYẾN TRÙNG B2 50EC

TÊN SẢN PHẨM: THUỐC TUYẾN TRÙNG B2 50EC

THÀNH PHẦN:

Abamectin B2 (Avermectin)…50g/l

Phụ gia đặc biệt …………..950g/l

CÔNG DỤNG: Xử lý tuyến trùng.

HOTLINE: 0901.21.25.26 (Mr. Sáng) – 0968.933.157 (Mr. Hùng)