Phân bón kích rễ Combo Organic 3 Số 10

TÊN SẢN PHẨM:Phân bón kích rễ Combo Organic 3 Số 10

QUY CÁCH: Chai 1 Lít

THÀNH PHẦN: 

Humic Acid: 10%, Fulvic Acid: 10%, Amino Acid: 10%, N: 1%, P2O5: 0,5%, K2O: 0,5%, MgO: 0,09%, B: 0,027%, Cu: 0,036%, Fe: 0,1%, Mn: 0,036%, Mo: 0,018%, Zn: 0,036%, Seaweed Extract: 2%, Vitamin B1: 0,02%, Giberelin: 0,05%, Cytokinin Zeatin: 0,001%.

HOTLINE: 0901.21.25.26 – 0909.532.129