CATCAT 250EC – THUỐC TRỪ BỆNH

 

TÊN SẢN PHẨM CATCAT 250EC – THUỐC TRỪ BỆNH
THÀNH PHẦN Propiconazole 250g/l
QUY CÁCH Chai 100 ml, Chai 250 ml
HOTLINE 0901.21.25.26 (Mr. Sáng)