ĐẠM CÁ FISH EMULSION – PHÂN CÁ CÔ ĐẶC

CHIẾT XUẤT TỪ NGUỒN ĐẠM CÁ TINH KHIẾT

Thành phần:

  • Total Nitrogen (N) 5.00%Available Phosphate (P2O5) 1.00%Soluble Potassium (K2O) 1.00%
  • Bổ sung vi lượng: Cl – Na – Ca – Mg …

 

Danh mục: