Garsoni NPK 20-20-15+TE

Phân bón Garsoni với công thức NPK 20-20-15+TE được sản xuất dựa trên nghiên cứu về phân bón công nghệ cao tại Mỹ. Với nguồn nguyên liệu cao cấp  dây chuyền sản xuất phân công nghệ cao, sản phẩm mang lại hiệu quả cao trong quá trình sản xuất nông nghiệp