YaraMila COMPLEX – PHÂN NPK PHỨC HỢP

YaraMila COMPLEX – PHÂN NPK PHỨC HỢP

(12-11-18+2,7MgO+8S+TE)

Sản xuất tại Nhà máy Yara ở Na U

Danh mục: