Phân bón BIO ROOTS chất lượng hiệu quả

TÊN SẢN PHẨM: Phân bón BIO ROOTS

QUY CÁCH: Chai 1L

THÀNH PHẦN: 

Hữu cơ: 26%, Axit Humic: 1,75%, Nts: 2%, P2O5hh: 1,5%, K20hh: 2%
Bổ sung Vitamin B1, Inositol và các trung – vi lượng: Mg, Zn, Mn, Cu, Fe, B.
Bổ sung các chủng vi sinh: Azotobacter sp, Bacillus sp

HOTLINE: 0901.21.25.26 – 0909.532.129