Phân URÊ Cà Mau – Dạng hạt đục

  • Sản phẩm: URÊ hạt đục
  • Thành phần: Đạm: 46,3%, Biuret: 0,99%, Độ ẩm: 0,5%
  • Nhà sản xuất: Nhà máy Đạm Cà Mau 

 

Danh mục: