Phân NPK Đầu Trâu 15-15-15 –

  • Sản phẩm: NPK Đầu Trâu 15-15-15
  • Quy cách: Bao 50kg
  • Sản xuất: Nhà máy phân bón Bình Điền Long An.

 

Danh mục: