DAP Nâu Đen – Hạt ngọc màu vàng

  • Sản phẩm: DAP NÂU ĐEN
  • Thành phần: N: 18%, P2O5hh: 46%, Cd:12ppm, Độ ẩm 2%.
  • Phân phối: Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

 

 

Danh mục: