Tepro Super 300EC – Thuốc Trừ Bệnh

Tên Sản Phẩm: Tepro Super 300EC

Quy Cách: Chai 100ml

Thành Phần:

Tebuconazole 150 g/l + Propiconazole 150 g/lít

Phụ gia………………………………………………….. vừa đủ 1 lít

Công Dụng: Chuyên trị nấm bệnh gây hại lem lép hạt, đốm vằn, khô vằn trên lúa và thán thư gây hại trên điều