Thuốc Kích Rễ N3M – Ra Rễ Cực Mạnh

✅ Kích Thích Ra rễ cực Mạnh

✅ Phun lên lá để cây đâm chồi mới

✅ Ngâm hạt giống để cây kích thích nảy mầm

✅ Thúc đẩy quá trình phục hồi và tăng trưởng

Danh mục: