Thuốc trừ bệnh Keviar 325SC – Đặc trị vàng lá- Đạo ôn- Lem lép hạt

  • Tên sản phẩm: KEVIAR 325SC
  • Hoạt chất: Azoxystrobin …………………… 200 g/lít, Difenoconazole ………………. 125 g/lít
  • Đặc trị: Lem lép hạt, Đạo ôn, Vàng lá chín sớm trên lúa
  • Thương hiệu: Công ty cổ phần đầu tư Hợp Trí