Thuốc trừ bệnh Phytocide 50WP – Đặc trị sương mai, thán thư

  • Tên thương mại: PHYTOCIDE 50WP
  • Hoạt chất:
  • Dimethomorph ……………. 500 g/kg.
  • Phụ gia vừa đủ ……………………. 1 kg.
  • Phân phối: Công ty Hợp Trí