Thuốc Trừ Nấm Agri-fos 400

TÊN SẢN PHẨM:Thuốc Trừ Nấm Agri-fos 400

QUY CÁCH: Chai 1 Lít

THÀNH PHẦN: 

Gồm có 400 g/L hoạt chất Phosphonate. Trong hỗn hợp chứa 2 muối KH2PO3 (Mono-potassium phosphonate) và K2HPO3 (Di-potassium phosphonate).

HOTLINE: 0901.21.25.26 – 0909.532.129