Thuốc trừ rầy APTA 300WP

Thành phần:

  • Buprofezin……………………….25% w/w
  • Dinotefuran……………………….5% w/w

Diệt được trứng rầy, rầy non và rầy trưởng thành.

Danh mục: