VINO 79 – PHÂN BÓN LÁ TRUNG VI LƯỢNG CAO CẤP

  • VINO 79 – PHÂN BÓN LÁ TRUNG VI LƯỢNG CAO CẤP.
  • Giúp tăng năng suất cây trồng 20% trở lên.
  • Nhập khẩu từ Hàn Quốc.
Danh mục: