Hợp Trí Super Humic

Sau quá trình thu hoạch, cây suy, bộ rễ phát triển kém, cây chậm bung đọt. Giải pháp hỗ trợ kích thích bộ rễ phát triển nhanh chóng

 

Danh mục: