Phân bón vi lượng Mantus

TÊN SẢN PHẨM: Phân bón vi lượng Mantus

QUY CÁCH: Chai 100ml

THÀNH PHẦN: 

Đồng (Cu): 25.000ppm

Phụ gia kích thích sinh học đặc biệt.

HOTLINE: 0901.21.25.26 – 0909.532.129