THUỐC TRỪ BỆNH ATANIL 250WP

Công dụng chính Thuốc trừ khuẩn cháy bìa lá
Quy cách gói 80g và gói 400g
Hoạt chất Bismerthiazol … 250g/kg
Thương hiệu Tân Thành