Phân bón Lớn Trái Xanh Gai

TÊN SẢN PHẨM: Lớn Trái Xanh Gai
QUY CÁCH: Chai 500ml
THÀNH PHẦN: Chất hữu cơ: 20%, C/N: 12, pH: 5, Tỷ trọng: 1,12.
Phụ gia thúc lớn trái, xanh gai bao gồm:
19 loại Axit Amin: 10%, MgO: 0.9%, B: 0.027%, Cu: 0.036%,
Fe: 1.1%, Mn: 0.036%, Seaweeds: 10%, Humic Acid: 0.06%,
N: 1.48%, P2O5: 0.34%, K2O: 0.97%
PHÂN PHỐI: Công Ty Tập Đoàn Vinasa
HOTLINE: 0901.21.25.26 (Mr. Sáng)
Danh mục: