SUPER GROW – SẢN PHẨM HỮU CƠ TỪ USA

 • TÊN SẢN PHẨM: SUPER GROW

  QUY CÁCH: Chai 1Lít

  THÀNH PHẦN: 

  – Chất hữu cơ 25% ; N: 3% ; Tỷ lệ C/N 4.5; PH 6.5
  – Sản phẩm có chứa 21 loại Amino Acid hàm lượng > 45% được thủy phân từ Đạm Cá và Rong Biển
  – Có chứa hỗn hợp chất điều hòa sinh trưởng tự nhiên chiết xuất từ TẢO BIỂN lạnh Đại Tây Dương
  – Super Grow có chứa tổ hợp 3 loại VITAMIN: B1, B6, B12.

  HOTLINE: 0901.21.25.26 – 0909.532.129