Thuốc ATONIK 1.8SL kích thích sinh trưởng cây trồng

TÊN SẢN PHẨM: Thuốc ATONIK 1.8SL

THÀNH PHẦN: 

Sodium – 5  – Nitroguaiacolate………………3g/lít
Sodium – O – Nitrophenolate…………………6g/lít
Sodium –  P – Nitrophenolate..………………9g/lít
Phụ gia

HOTLINE: 0901.21.25.26 – 0909.532.129