UNIZEBANDO 800WP – VUA NẤM BỆNH

  • UNIZEBANDO 800WP – VUA NẤM BỆNH
  • GÓI 1KG
  • HOẠT CHẤT : Mancozeb 800g/kg ( Bột màu xanh