Ra Nhánh Nở Bụi chất lượng USA

TÊN SẢN PHẨM: Ra Nhánh Nở Bụi chất lượng USA

QUY CÁCH: Chai 500g

THÀNH PHẦN:

Axit Humic: 10% ; Axit fulvic: 10% ; Axit amin: 5% ; Nts: 2%; P2O5hh: 2% ; K2Ohh: 1%.

Bổ sung chất điều hòa sinh trưởng: Auxin, NAA.

HOTLINE: 0901.21.25.26 – 0909.532.129