Ridomil Gold 68WG

Thuốc trừ bệnh RIDOMIL GOLD 68WG với khả năng thấm sâu nhanh, lưu dẫn mạnh, hoạt động bằng 2 cơ chế hoạt động độc đáo, sản phẩm giúp tiêu diệt, ngăn chặn các loại nấm bệnh một cách hiệu quả trên các loại cây trồng.