TASODANT 600EC – ADC

  • TASODANT 600EC – Sản phẩm của công ty ADC
  • Thành phần:

Chlorpyrifos Ethyl……………………….500g/lít

Permethrin……………………….100g/lít

  • Đặc trị sâu rầy, rệp sáp.
Danh mục: